Kurumsal Yapımız

Hüseyin Oruç / Denetçi

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi / Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Betül Çotuksöken / Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Üstün Ergüder / Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Ayça Arslan Ergül / Hacettepe Üniversitesi, Uzman

İlhan Sevin / Rehberlik ve Psikolojik Danışman, Eğitim Uzmanı

Kayhan Karlı / Yenilikçi Öğrenme Merkezi (YÖM) Kurucu Başkanı