Varoluş Sebebimiz

Neden Eğitim?

Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre 2020’de ihtiyaç duyulacak temel yeteneklerin başında karmaşık problem çözümü, eleştirel düşünce, yaratıcılık, başkaları ile beraber çalışabilme ve duygusal zeka geliyor.

Bugün yetişen gençlerin hayata atıldıklarında yeni fikir ve eylemler geliştirebilmeleri ve bunu yaparken de, gittikçe karmaşıklaşan ve çeşitlenen toplumsal değerler ve hayat biçimleri ile yapıcı ilişkiler kurabilmeleri gerekiyor.

Biz bu temel yeteneklerin gelişimi için yaratıcı ve kültürel eğitimin desteklenmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Gençlerin okul başarısını etik değerlere dayalı, dengeli ve verimli bir yaşam biçimine dönüştürmelerini önemsiyoruz.

Varoluş Sebebimiz

Ülkemizin insan haklarına dayalı kalkınmasına hizmet eden, özgüvenli olduğu kadar sınırlarını bilen, uluslararası başarıları olan insanların çoğunlukta olduğu bir ülke haline gelmesine katkıda bulunmak istiyoruz.

15-24 yaş arası gençler için eğitimin niteliğini artırmaya yönelik sürdürülebilir programlar geliştiriyor ve bunları uyguluyoruz.

Yaratıcı, öğrenme tutkusuna sahip, yapıcı ilişkiler geliştiren, yaşam amaçlarını sorgulayan bireyler yetiştirmek için, eğitim kurumları, ebeveynler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği geliştirmeyi hedefliyoruz. Yaşadığımız çağda gençlerin yüz yüze oldukları sorunları ve fırsatları onlarla birlikte tespit ederek çözümler oluşturup, kişisel, sosyal ve mesleki gelişim olanakları yaratıyoruz.

 • Kuruluşumuz

 • Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi’nde Eğitim Öğretime Başlandı

 • Eğitimde Geniş Açı Programı’nı Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi’nde Uygulamaya Başladık

 • Alev Topları Programı’nın İlk Kıvılcımlarını Seçtik

 • İlk Uluslararası Projemiz: Gençlerle Barışçıl İletişim

 • Eğitimde Geniş Açı Programı Yenilikçi 100 Proje Arasında

 • 2. Uluslararası Projemiz: Gençlik Dostu Liseler

 • 3. Uluslararası Projemiz: Benim Meslek Lisem Gençlik Dostu

 • İlk Araştırma Raporumuz: Meslek Liseleri, Erken Terk ve Açık Liseye Geçiş Süreci

 • Yönderlik Programı’nı Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi’nde Uygulamaya Başladık

 • “Meslek Liseleri, Erken Terk ve Açık Liseye Geçiş Süreci” Araştırma Raporu’na Bronz Baykuş Ödülü

 • İlk Araştırma Projemiz: Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırma Raporu

 • Gönüllülük Komitelerimiz İşlerlik Kazandı

 • Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi “Fen Lisesi”ne Dönüştü

 • Benim Meslek Gençlik Dostu Projesi “Eğitimde İyi Örnek”ler Arasında

 • Alev Topları Programı’nda Akran Danışmanlık Sistemi’ni Kurduk

 • Alev Topları Programı İlk Mezunlarını Verdi

 • Eğitimde Geniş Açı Programı Bursiyerlik ve Gönüllülük Sistemi’ni Samsun’da Uygulamaya Başladık

 • Yönderlik Programı “Eğitimde İyi Örnek”ler Arasında

 • “Geleceğin Şifresi: Kodlama Projesi”ni Rıdvan Çelikel Fen Lisesi’nde Uygulamaya Başladık

 • Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle İlk Projemiz: KodlaSam Projesi

 • Eğitimde Geniş Açı Programı – Akran Buluşmaları Projesi’ni Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Dışında Yaygınlaştırdık

 • Yönderlik Programımız ile EMMC Türkiye – Mentorluk, Koçluk ve Süpervizyon Konferansı’nda