ALEV TOPLARI PROGRAMI
ALEV TOPLARI PROGRAMI

Bugünün kıvılcımı olup, yarının alev topu olabilecek gençlerimizin keşfi için 2012 yılında Alev Topları Programı’nı uygulamaya başladık.

EĞİTİMDE GENİŞ AÇI PROGRAMI
EĞİTİMDE GENİŞ AÇI PROGRAMI

Ortaöğretim düzeyinde eğitimin niteliğine katkı sağlamak için 2010 yılında Eğitimde Geniş Açı Programı’nı uygulamaya başladık.

YÖNDERLİK PROGRAMI
YÖNDERLİK PROGRAMI

Ortaöğretim düzeyindeki gençlerin belirli beceri alanlarında gelişimlerini desteklemek için 2014 yılında Yönderlik Programı’nı uygulamaya başladık.

İlkelerimiz

Bütün çalışmalarımızın daha yaşanır bir dünyanın yaratılmasına katkıda bulunmasına dikkat ederiz.

İnsanca yaşamaya katkıda bulunabileceğini düşündüğümüz bakış açılarıyla kendi çalışmalarımızı ve paydaşlarımızın çalışmalarını geliştirmeye çaba gösteririz.

Bu amaç için yaptığımız çalışmaların sürdürülebilir olmasına ve kesintisiz olarak devam etmesine önem veririz.

İşbirliğine önem verir ve kararlarımızı paydaşlarımızla birlikte almaya çalışırız.

Bütün çalışmalarımızın örnek alınabilecek nitelikte olmasına özen gösteririz.

Çalışmalarımızda insan haklarını korumaya ve mevcut koşullarda gerektirdiklerini yerine getirmeye çalışırız.

2007'den bugüne

Doğrudan Etki Ettiğimiz Kişi Sayısı

Eğitim / Etkinlik Saati

Bursiyer

Neler Söylediler?

Alev Topları Programı, gönüllülük, takım çalışması, etik, insan hakları ve iş hayatına yönelik pek çok eğitim ile kişiye farklı bakış açıları katıyor. Aynı zamanda, gerek gönüllülük süreçlerinde gerek hedeflerimizde inisiyatif alabilmeyi öğretiyor. Önemli kavramların üzerine düşünmemizi, düşünmekle kalmayıp harekete geçmemizi sağlıyor.

Ekin Tünçok
Ekin Tünçok

Boğaziçi Üniversitesi / Mezun Kıvılcım

Yönderlik Programı’nda aldığım destek insanlarla iletişim kurma isteğimi artırdı. Çok fazla hayal kurmazdım, şimdi daha güzel ve olumlu hayaller kuruyorum. Bana olumsuz şeyler söylendiğinde hemen reddetmeyip nedenini sormayı, meslekleri daha çok araştırmayı öğrendim.

Şerife Ergün
Şerife Ergün

Rıdvan Çelikel Fen Lisesi / Yönlen

Bilgili olmak eğitimden ve okumaktan geçiyor. Bu da hem düşünebilen, hem de sorgulayabilen güçlü ve bilinçli nesiller yetiştiriyor. Ben de artık bu bilince sahibim ve en büyük idealim bu bilinci benden sonra gelen nesillere biraz da olsa aktarabilmek ve onlara bir umut olabilmek.

Gülşah Erinç
Gülşah Erinç

Yönderlik Komitesi Üyesi

İş birliklerimiz