Yönderlik

Yönderlik

Hedef kitlemizin (Yönlen/lerin) belirli beceri alanlarında gelişimlerini sağlamak, desteklemek ve öğrenme yoldaşlığı yapabilmek için gönüllü Yönderlerimizin katılımıyla yürüttüğümüz bir destek programıdır.

Neyi Hedefliyoruz?

Gençlerin kendilerini tanıma, potansiyellerinin farkına varma, hedeflerine ulaşma konusunda destek ile yönlendirmeye en çok ihtiyaç duydukları dönemde, aşağıdaki temel beceri alanlarında gelişimlerini sağlayabilmeleri için onlara destek olmayı hedefliyoruz.

Kimler Yönder olabilir?

 • Lisans mezunu,
 • En az 2 yıl profesyonel çalışma deneyimi olan,
 • Kariyer ve liderlik becerileri ile rol model olabilecek,
 • Aktif dinlemeye önem veren,
 • Yeni ve çeşitli fikirlere açık,
 • Zorlu durumlar karşısında olumlu kalabilmeyi ve esnek olabilmeyi tercih eden,
 • Kendisini ve diğerlerini geliştirmeye istekli,
 • Desteğe ihtiyaç duyulan alanların farkında olan,
 • Yönder Eğitimi ve yılda bir defa düzenlenen Yönder & Yönlen Buluşması etkinliklerine katılabilecek,
 • Yönlenine gerekli sürelerle yeterli desteği sunabilmek için Etik ve Davranış Kuralları çerçevesinde Yönderlik yapmayı gönüllü olarak kabul eden

tüm Anel Grup çalışanları, çalışan yakınları ya da mevcut gönüllülerimizin referans verdiği bireyler Yönder olmak üzere Çelikel Eğitim Vakfı’na başvuruda bulunabilirler.

Kimler Yönlen olabilir?

 • Rıdvan Çelikel Fen Lisesi 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri arasından,
 • Yönderlik desteği almak için istekli,
 • Program kapsamında hedefledikleri kazanımlar ile Program hedefleri uyumlu,
 • Öğrenmeye ve gelişime açık,
 • Bakmakla yükümlü olunan kişilerce sözlü ve yazılı izinleri alınmış,
 • Etik kurallara ve sözleşmesine uyacağını belirten,
 • Yönder sayısı ile eşit sayıda öğrenci

Yönlenlerde Geliştirmeyi Hedeflediğimiz Alanlar

İletişim

Kişilerin sosyal ilişkilerinde ve profesyonel hayatlarında yaşadıkları sorunların birçoğunun iletişim hatalarından kaynaklandığı düşünüldüğünde, Yönderlik Programı’nın, Yönlenlerin kendilerini etkin şekilde ifade edebilmelerine ve Yönderlerinden model alabilecekleri etkin iletişim becerisiyle kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanacak.

Öz Saygı ve Özgüven

Yönlenlerin, kendilerini daha iyi tanıyarak oldukları gibi kabul edebilmelerine, yeterli ve değerli olduklarını hissetmelerine ve güçlü yönlerini keşfederek hedeflerine ulaşma yolunda kendilerine inanmalarına yardımcı olunacak.

Umut

Yönlenlerin geleceğe dair hayal kurabilmelerine, farklı alternatiflerin de var olabileceğini görmelerine ve geleceğe dair daha olumlu ve umutlu bir bakış açısı geliştirmelerine destek verilecek.

Sosyal Destek

Sosyal destek, bireyin ruh sağlığı için olduğu kadar, yaşamda karşılaştığı zorluklarla baş edebilmesi ve bunlar karşısında esneklik gösterebilmesi için de önemlidir. Yönlenler, ailelerinden, öğretmenlerinden ve/veya arkadaş çevrelerinden aldıkları sosyal desteği görece düşük algılayan ve daha fazla desteğe ihtiyaç duydukları düşünülen öğrencilerden oluşacağından, Program süresince Yönderlerinin desteği ile kendilerini geliştirme şansı bulacaklar.

Hedef Belirleme, Motivasyon ve Gelecek Planlaması

Yönlenlerin, hedeflerini netleştirerek motivasyonlarını yüksek tutmaları, üniversite sınavına hazırlık sürecindeki olası sınav kaygısı ile daha sağlıklı baş etmelerine de aracılık edecek. Yönderlerin deneyimleri Yönlenler için yol gösterici olacağı gibi, bir plan çerçevesinde hedefe yönelik çalışmak kendilerini geliştirmelerine de yardımcı olacak.

Yönderlik Programı’nın en önemli hedeflerinden biri, Yönlenlerin akademik ve mesleki hedef ve beklentilerine netlik kazandırmaya yardımcı olarak, onların geleceğe dair plan yapabilmelerine aracılık etmektir. Program aracılığı ile Yönlenler kendilerini daha iyi tanıyıp güçlü yönlerini keşfedecekler, ilgi duydukları alanları fark ederek üniversitede okumak istedikleri bölümlere dair düşünecek ve gelecek planlaması yapmayı öğrenecekler.