Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Aklınıza takılan birçok sorunun cevabını burada bulabilirsiniz.

Hayır, Çelikel Eğitim Vakfı bursları geri ödemesizdir.

İlkokul ve ortaokul öğrencileri için herhangi bir burs fonumuz bulunmamaktadır. Lise düzeyinde ise Rıdvan Çelikel Fen Lisesi’nde öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlıyoruz. Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Burs Programı hakkında buraya tıklayınız.

Hayır. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için herhangi bir burs fonumuz bulunmamaktadır. Yükseköğretim düzeyinde sadece lisans programlarına kayıtlı öğrenciler için “Alev Topları Programı” kapsamında burs desteği sağlıyoruz. Ayrıntılı bilgi için Alev Topları sayfasına gidiniz.

Hayır. Yabancı uyruklu öğrenciler için herhangi bir burs fonumuz bulunmamaktadır.

Alev Topları Programı’na başvuru için temel koşul, o yılki TYT/YKS sınavına girmiş olmak ve YKS kontenjanları (merkezi yerleştirme + özel yetenek) kapsamında İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına ya da vakıf üniversitelerinin (tam burslu) lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazanmış olmaktır. Buna ek olarak, yerleştirme puan türüne ait başarı sıralaması ve gelir durumlarına ilişkin sağlanmasını beklediğimiz ek başvuru koşulları da bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Alev Topları sayfasına gidiniz.

Alev Topları Programı’na başvurabilmek için o yılki YKS kontenjanları kapsamında yeni kayıt hakkı kazanmış olmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için 5. soruyu incelemenizi öneririz.

Eğer bir vakıf üniversitesinin lisans programına kayıt hakkı kazandıysanız yerleştiğiniz kontenjanın tam burslu (öğrenim ücretinin tamamından muafiyet) olması gerekir. %25, %50, %75 burslu kontenjanlar ile ücretli/burssuz kontenjanlar için herhangi bir burs desteği sağlayamıyoruz.

Alev Topları Programı’na başvurabilmek için o yılki YKS kontenjanları kapsamında İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına ya da vakıf üniversitelerinin (tam burslu) lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazanmış olmanız gerekir. Anadolu Bursiyerleri Programı’na kabul alan öğrenciler lisans programlarına YKS kontenjanları kapsamında tam burslu olarak yerleşmediği için Alev Topları Programı’na başvuramaz. Bu durum, vakıf üniversitelerinin geliştirdiği bu gibi diğer uygulamaları da kapsar.

Her yıl, o yılki YKS kontenjanları kapsamında yeni kayıt hakkı kazanan öğrenciler başvurabilir. Ayrıntılı bilgi için 5. soruyu incelemenizi öneririz.

Farklı bir kurum/kuruluştan burs alıyor olmanız Alev Topları Programı’na başvuru için engel değildir. Ön değerlendirme ve mülakatlar sürecinde iki aday arasında kararsız kalmamız halinde, burs almadığını tespit ettiğimiz adaya öncelik veririz. Ayrıntılı bilgi için Alev Topları sayfasına gidiniz.

Başvuru, değerlendirme ve kabul süreçlerimizi, her yıl ilan ettiğimiz Başvuru – Kabul Takvimi  doğrultusunda yürütürüz. Başvurular, elektronik ortamda alınır. Ayrıntılı bilgi için Alev Topları sayfasına gidiniz.

Başvuru, değerlendirme ve kabul süreçlerimizi incelemek için Alev Topları sayfasına gidiniz.

Bize göre bir kıvılcımın sahip olması gereken bazı yetkinlikler vardır. Mülakatlarda, bu yetkinlikler doğrultusunda, adayları değerlendiririz. Ayrıntılı bilgi için Alev Topları Programı Başvuru ve Kabul Kabul Yönergesi ile Alev Topları sayfasını inceleyebilirsiniz.

Mülakatlar, dönemin şartlarına göre, Vakfımızın Genel Merkezi’nde ya da çevrimiçi (dijital ortamda ) düzenlenir. Mülakat tarihleri ise her yıl Başvuru ve Kabul Kılavuzu ile Başvuru ve Kabul Takvimi’nde ilan edilir. Başvuru – Kabul Takvimi’ne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  • Burs: Yılda 12 ay süre ile burs desteği,
  • Eğitim ve Etkinlikler: Alanında uzman kurum ve platformlar ile iş birliği yapılarak 4 yıl olarak tasarlanmış gelişim odaklı atölye ve seminerler
    • Alev Topları Programı’na kabul alan tüm kıvılcımlar ilk yıllarında Yetkin Gençler (YetGen) ekosistemine dahil olur ve 14 haftalık eğitim / gelişim yolculuğuna katılırlar. Takip eden yıllarda ise Alev Topları Programı kapsamında belirlenmiş yeni eğitim ve gelişim uygulamalarına düzenli katılım gösterirler.
    • 2021 – 22 ve öncesi eğitim öğretim yıllarında Alev Topları Programı kapsamında uygulanan eğitim ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak için buraya tıklayınız.
  • Akran Danışmanlık Sistemi (ADS): Yeni kıvılcımların (bursiyerlerin) uyum süreçlerini kolaylaştırabilmek için deneyimli kıvılcımların akran danışmanlık desteği
  • Gönüllülük ve Deneyim: Kıvılcımların deneyimleyerek belli akademik ve sosyal becerilerini geliştirebilmeleri için onlara alan tanımak, Çelikel Eğitim Vakfı proje ve programlarında sürdürülebilir esaslı bir gönüllülük ekosistemi oluşturabilmek için gönüllülük ve deneyim kazanma fırsatı
  • Kültürel Gelişim: Konser, tiyatro, müze ve sergi biletleri, kitap hediyeleri, çeşitli dergi abonelikleri (Kıvılcımlar için hazırlanan Kitap Öneri Listesi için buraya tıklayınız.)
  • Profesyonel Gelişim: Staj olanakları ve akademik/profesyonel çalışma hayatları için kariyer danışmanlığı

Burs tutarlarını, Haziran ayında, her eğitim öğretim yılı için aşağıdaki kriterler doğrultusunda yeniden değerlendirir ve karara bağlarız:

Türkiye’de illerin hayat pahalılığı sıralamasına göre öneri burs tutarları çalışması,

Diğer burs veren kurum/kuruluşların burs tutarları,

Yeni eğitim öğretim yılı için gelir durumumuz

Yıllar bazında burs tutarlarımız aşağıdadır:

2012 – 13 Eğitim Öğretim Yılı: 250,00 TL (aylık), 2013 – 14 Eğitim Öğretim Yılı: 250,00 TL (aylık), 2014 – 15 Eğitim Öğretim Yılı: 250,00 TL (aylık), 2015 – 16 Eğitim Öğretim Yılı: 350,00 TL (aylık), 2016 – 17 Eğitim Öğretim Yılı: 400,00 TL (aylık), 2017 – 18 Eğitim Öğretim Yılı: 500,00 TL (aylık), 2018 – 19 Eğitim Öğretim Yılı: 650,00 TL (aylık), 2019 – 20 Eğitim Öğretim Yılı : 700, 00 TL (aylık), 2020 – 21 Eğitim Öğretim Yılı : 750,00 TL (aylık), 2021 – 22 Eğitim Öğretim Yılı : 850,00 TL (aylık), 2022 – 23 Eğitim Öğretim Yılı : 1.500,00 TL (aylık)

Eğitim öğretim yılını bir bütün olarak değerlendiririz. Bu anlayışla, burs desteğimizi yılda 12 ay süre ile sağlarız. Ayrıntılı bilgi için Alev Topları Programı Uygulama Esasları’na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Alev Topları Programı Uygulama Esasları çerçevesinde Program’ın kapsam, süre ve devam koşullarına ilişkin uygulamalarımızı düzenleriz. Bu esaslar çerçevesinde, kıvılcımlarımızın beklenen koşulları sağlaması halinde, öğrenimlerine hazırlık programından başlayanlar için bu programda en fazla 1 yıl olmak üzere; kıvılcımların kayıtlı oldukları lisans programının (esas anadal) normal öğrenim süresiyle sınırlı kalmak şartıyla mezun oluncaya kadar devam eder. Ayrıntılı bilgi için Alev Topları Programı Uygulama Esasları’na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Burs desteğimiz, kayıtlı olunan esas anadal – lisans  programının normal öğrenim süresiyle sınırlı kalmak şartıyla mezun olunacaya kadar devam eder. Esas anadal lisans programınızdan mezun olduğunuz takdirde devam eden ikinci anadal lisans programınız ya da yandal sertifika programınız için burs desteğimiz devam etmez. Ayrıntılı bilgi için Alev Topları Programı Uygulama Esasları’na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Değişimde olduğunuz süreler için burs desteğiniz devam eder. Ayrıntılı bilgi için Alev Topları Programı Uygulama Esasları’na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kayıt dondurma gerekçesi ile yükseköğretim kurumundan izin aldığınız süreler için burs desteğimiz ve Program kapsamında sağladığımız diğer olanaklar devam etmez. Yükseköğretim kurumunuza kayıt dondurma işlemleri için başvurmadan önce bizi bilgilendirmeniz gerekir.

Ayrıntılı bilgi için Alev Topları Programı Uygulama Esasları’na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kurum içi ya da kurumlar arası yatay geçiş yapmak istemeniz halinde, başvuru öncesinde, geçiş yapmayı düşündüğünüz Üniversite ve lisans programı bilgilerini, geçiş yapmak isteme gerekçeniz ile birlikte bize yazılı olarak bildirmeniz gerekir. Yönetim Kurulumuzun Program’a devamınız yönünde karar alması halinde, bursunuz, geçmiş yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğünüz süreler burs sürenize sayılmak üzere kalan süre boyunca devam eder.

Alev Topları Programı, İstanbul merkezli bir programdır. Bu sebeple, kurumlar arası yatay geçişlerde, geçiş yapmak istediğiniz Üniversite’nin İstanbul’da eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten bir Üniversite olması gerekir.

Ayrıntılı bilgi için Alev Topları Programı Uygulama Esasları’na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Program kapsamında sağladığımız diğer olanaklar (eğitim programı, kültürel etkinlik biletleri, kart abonelikleri, kitap hediyeleri, vb.) kayıtlı olduğunuz lisans programının normal öğrenim süresinden bağımsız olarak 4 (dört) akademik yıl içindir.

Alev Topları Programı Takvimi’ni her yıl en geç Ağustos ayında yayımlarız. Eğitimler ve etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi için Alev Topları sayfasına gidiniz.

Alev Topları Programı’na devam edebilmeniz ve bu Program kapsamında sağlanan olanaklardan faydalanabilmeniz için akademik başarı, eğitim/etkinliklere devamlılık gibi bazı koşullar bulunmaktadır. Bu koşullar hakkında ayrıntılı bilgi için Alev Topları Programı Uygulama Esasları’nı incelemenizi öneririz.