Başvuru ve Kabul

Başvuru ve Kabul

Başvuru, değerlendirme ve kabul süreçlerini, Başvuru ve Kabul Yönergesi ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütüyoruz.

2021 – 22 eğitim öğretim yılında yeni bursiyer (kıvılcım) kabulü gerçekleştirilmeyecek olup; 2020 – 21 eğitim öğretim yılına ilişkin tamamlanmış başvuru, değerlendirme ve kabul süreçlerinin tümüne ilişkin detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2020 – 21 Başvuru ve Kabul Takvimi’ne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başvurular “E-Bursum” üzerinden 13 Eylül 2020 Pazar günü, saat 17.00 itibariyle sona erdi. E-Bursum sistemindeki profil sayfamıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sistemde beyan edilen tüm bilgiler ile belgelerin doğru ve tam olması adayın sorumluluğundadır. Başvuru formunu ve belgelerini teslim ettikten sonra, adaylar, form ve belgeler üzerinde herhangi bir değişiklik ya da güncelleme yapamaz.

Adaylarla iletişim için internet sitemiz ile adayların elektronik posta (e-posta) adreslerini tercih ederiz. Özel durumlarda, adaylar ile kişisel telefon numaralarından da iletişime geçebilir, telefon mülakatları yapabiliriz. Başvuru yapan tüm adayların sistemde beyan ettikleri iletişim bilgilerinin aktif ve kullanımda olması önerilir.

Başvuru Koşulları
 • 2020 YKS’ye girmiş olan,
 • İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına veya vakıf üniversitelerinin lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına yeni kayıt hakkı kazanmış ve kayıt hakkı kazandığı program için Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlamış/tamamlayacak olan,
 • Merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alan lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazananlardan ilgili lisans programına yerleştirme puan türünde aşağıda belirtilen başarı sıralamaları dâhilinde olan,
 • Ailede kişi başına düşen aylık ortalama net gelir seviyesi 2.000 TL ve altı olan

her aday başvurabilir.

Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Lisans Programları
Yerleştirme Puan TürüBaşarı Sıralaması
Sayısal Puanıİlk 30.000’e girenler (30.000 dâhil)
Eşit Ağırlık Puanıİlk 15.000’e girenler (15.000 dâhil)
Sözel Puanıİlk 10.000’e girenler (10.000 dâhil)
Dil Puanıİlk 5.000’e girenler (5.000 dâhil)
TYT Puanıİlk 10.000’e girenler (10.000 dâhil)
Başvuru Belgeleri 
 • Belgelerin, Başvuru-Kabul Takvimi’nde belirtilen tarihe kadar tümünün sisteme yüklenmesi adayın sorumluluğu ve takibindedir. Sisteme zamanında yüklenmeyen belgeler konusunda adaya herhangi bir hatırlatma yapılmaz ya da bu belgeleri yükleyebilmesi için ek süre verilmez.
 • Belgelerin tümünün zamanında sisteme yüklenmemesi halinde aday değerlendirme dışı bırakılır. Varsa, sürece devam etme hakkını kaybeder.
 • Belgeler sisteme yüklenerek Vakfa sunulduktan sonra bilgi ve belgelerde değişiklik ve eklentiler yapılamaz
 • Belgelerin liste ve açıklamalarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başvuru koşullarını sağla(ya)mayan adaylar ön değerlendirme sürecine dâhil edilmez.

 • Başvuru koşullarını sağlayan tüm adaylar için ön değerlendirme 14 – 17 Eylül tarihlerinde aşağıdaki ölçütler doğrultusunda yapılır:
 1. Ailede kişi başına düşen aylık ortalama net gelir, (en düşükten en yükseğe)
 2. Mülk beyanı, (hiç mülk olmayandan başlayarak)
 3. Taşıt beyanı, (hiç taşıt olmayandan başlayarak)
 4. Aileyle birlikte yaşayıp öğrenim gören kardeş sayısı, (en çoktan en aza)
 5. Geldiği şehir. (İstanbul dışından gelen adaylardan başlayarak)
 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazanmış adaylar ayrı bir listede yetenek sınav puanlarına göre listelenip değerlendirilir.
 • Yukarıdaki ölçütlere göre yapılan sıralamada, kontenjanlar dâhilinde yer alan adayların;
 1. Öğrenim gördükleri lisans programlarında çeşitlilik,
 2. Kadın/Erkek oranındaki denge dikkate alınarak
 • Alev Topları Programı’na başvuru niyet metinleri incelenir. Ön değerlendirme kontenjanına girecek adaylar ile ilgili netlik kazanmayan durumlarda aşağıdaki ölçütler dikkate alınır:
 1. Başka bir kurum/kuruluştan burs desteği almayana, (üniversiteye girişte sağlanan ek bursları da kapsamaktadır.)
 2. Yerleştikleri puan türündeki başarı sıralamasına,
 3. Anne ve/veya babası hayatta olmayana.

Ön değerlendirmeler sürecinde;

 • Adayların sisteme yüklediği belgeler üzerinde de incelemeler yapılacağından, gerek görülmesi halinde adaylar ile telefon mülakatı gerçekleştirilebilir.
 • Başvuru belgelerindeki bilgiler ile başvuru formu üzerinden beyan edilen bilgilerinin tutarsız olduğu tespit edilen adaylar değerlendirme dışı bırakılır. Bu durumdaki adaylara ayrıca bildirim yapılmayabilir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

 • Kontenjan kapsamına giren adaylar Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
 • Ön değerlendirmelerin tamamlandığına ilişkin duyuru, internet sitemizde, 18 Eylül Cuma günü saat 12.00 itibariyle yayımlanır. Sonuçlar, ayrıca adayların sistemde beyan ettikleri e-posta adreslerine de gönderilir.
 • Kontenjan kapsamına giren adaylara ise, ek olarak, tamamlamaları gereken “Kişilik Envanteri” uygulamasına ilişkin tüm bilgiler de e-posta ile bildirilir.

Seçmeler, kişilik envanteri değerlendirmeleri ve bireysel mülakatlar olmak üzere iki aşamadan oluşur. Bireysel mülakatlar, yetkinlik bazlıdır.

1. Aşama: Kişilik Envanteri

 • Kontenjan kapsamına giren tüm adayların “Kişilik Envanter” uygulamasını 21 Eylül Pazartesi, saat 16.00’a kadar tamamlamaları gerekir. Belirtilen tarihe kadar, envanterini tamamlamayan adaylara ek süre verilmez ve bu adaylar sürece devam edemez.

Envanter değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla;

 • Çevrimiçi (dijital ortamda) bireysel mülakatlara davet edilecek adaylar Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
 • Buna ilişkin duyuru, internet sitemizde, 12 Ekim Pazartesi günü yayımlanır. Sonuçlar, ayrıca adayların sistemde beyan ettikleri e-posta adreslerine de gönderilir.

2. Aşama: Bireysel Mülakat

 • Aynı gün, çevrimiçi bireysel mülakatlara davet edilecek adaylara, “Bireysel Mülakata Davet Mektubu” da gönderilir. Bu mektubun içeriğinde, görüşme tarihi, saatleri ile görüşme sağlanacak sisteme ilişkin tüm bilgiler yer alır. Bireysel mülakatlar, 16 ya da 17 Ekim günlerinden herhangi birinde dijital ortamda gerçekleştirilir.
 • Değerlendirme sürecinin tamamlandığına ilişkin duyuru, internet sitemizde, en geç 22 Ekim Cuma günü saat 15:00 itibariyle yayımlanır.
 • Kabul edilen kıvılcımlara Programa Kabul Mektubu, kabul listesinde yer alamayanlara ise Bireysel Mülakat Değerlendirme Sonucu sistemde beyan ettikleri e-posta adreslerine gönderilir.
 • Programa kabul edilecek adayların belirlenmesinde Vakıf Yönetimi tümü ile serbesttir.
 • Programa kabul edilen adaylar Vakıf Yönetimi’nin alacağı karar ile değişebilir

Taahhütname 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Taahütname