Başvuru ve Kabul

Başvuru ve Kabul

Başvuru, değerlendirme ve kabul süreçlerini, Başvuru ve Kabul Yönergesi ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütüyoruz.

2023 – 24 eğitim öğretim yılında yeni bursiyer (kıvılcım) kabulü gerçekleştirilecek olup;  başvuru, değerlendirme ve kabul süreçlerinin tümüne ilişkin detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2023 – 24 Başvuru ve Kabul Takvimi’ne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başvurular “Microfon” üzerinden ÖSYM’nin 2023 YKS yerleştime sonuçlarının ilan etmesini izleyen ik iş günü olup; 17 Eylül 2023 Pazar günü, saat 17.00 itibariyle sona erecektir.

Microfon sistemindeki profil sayfamıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER:

Sistemde beyan edilen tüm bilgiler ile belgelerin doğru ve tam olması adayın sorumluluğundadır. Başvuru formunu ve belgelerini teslim ettikten sonra, adaylar, form ve belgeler üzerinde herhangi bir değişiklik ya da güncelleme yapamaz.

Adaylarla iletişim için internet sitemiz ile adayların elektronik posta (e-posta) adreslerini tercih ederiz. Özel durumlarda, adaylar ile kişisel telefon numaralarından da iletişime geçebilir, telefon mülakatları yapabiliriz. Başvuru yapan tüm adayların sistemde beyan ettikleri iletişim bilgilerinin aktif ve kullanımda olması önerilir.

Başvuru Koşulları
 • 2023 YKS’ye girmiş olan,
 • İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına veya vakıf üniversitelerinin lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına yeni kayıt hakkı kazanmış ve kayıt hakkı kazandığı program için üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlamış/tamamlayacak olan,
 • Merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alan lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazananlardan ilgili lisans programına yerleştirme puan türünde aşağıda belirtilen başarı sıralamaları dâhilinde olan,
 • Ailede kişi başına düşen aylık ortalama net gelir seviyesi 6000 TL ve altı olan

her aday sistem üzerinden başvuru yapabilir.

Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Lisans Programları
Yerleştirme Puan Türü Başarı Sıralaması
Sayısal Puanı İlk 30.000’e girenler (30.000 dâhil)
Eşit Ağırlık Puanı İlk 15.000’e girenler (15.000 dâhil)
Sözel Puanı İlk 10.000’e girenler (10.000 dâhil)
Dil Puanı İlk 5.000’e girenler (5.000 dâhil)
TYT Puanı İlk 10.000’e girenler (10.000 dâhil)
 • Başvuru koşullarını sağla(ya)mayan adaylar ön değerlendirme sürecine dahil edilmez.
 • Başvuru koşullarını sağlayan tüm adaylar için ön değerlendirme 18 – 22 Eylül 2023 tarihlerinde aşağıdaki ölçütler doğrultusunda yapılır:
  1. Ailede kişi başına düşen aylık ortalama net gelir, (en düşükten en yükseğe)
  2. Mülk beyanı, (hiç mülk olmayandan başlayarak)
  3. Taşıt beyanı, (hiç taşıt olmayandan başlayarak)
  4. Aileyle birlikte yaşayıp öğrenim gören kardeş sayısı, (en çoktan en aza)
  5. Geldiği şehir. (İstanbul dışından gelen adaylardan başlayarak)
 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazanmış adaylar ayrı bir listede yetenek sınav puanlarına göre listelenip değerlendirilir.
 • Yukarıdaki ölçütlere göre yapılan sıralamada, kontenjanlar dâhilinde yer alan adayların;
  1. Öğrenim gördükleri lisans programlarında çeşitlilik,
  2. Kadın/Erkek oranındaki denge dikkate alınarak Alev Topları Programı’na başvuru niyet metinleri incelenir.
 • Ön değerlendirme kontenjanına girecek adaylar ile ilgili netlik kazanmayan durumlarda aşağıdaki ölçütler dikkate alınır:
  1. Başka bir kurum/kuruluştan burs desteği almaması (üniversiteye girişte sağlanan ek bursları da kapsamaktadır.)
  2. Yerleştikleri puan türündeki başarı sıralaması,
  3. Anne ve/veya babasının hayatta olmaması.
 • Ön değerlendirmeler sürecinde adayların sistemde beyan ettiği bilgiler üzerinden incelemeler yapılacağından, gerek görülmesi halinde adaylar ile telefon mülakatı gerçekleştirilebilir.
 • Yapılan değerlendirmeler sonucunda kontenjan kapsamına giren adaylar Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
 • Ön değerlendirmelerin tamamlandığına ilişkin duyuru, internet sitemizde, 25 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 12.00 itibariyle yayımlanır. Sonuçlar, ayrıca adayların sistemde beyan ettikleri e-posta adreslerine de gönderilir.
 • Ön değerlendirmeler sonucunda kontenjan kapsamına giren adayların, ilan edilen ön değerlendirme belgelerini eksiksiz bir şekilde 1 Ekim 2023 Pazar günü saat 17.00’a kadar “Microfon” sistemine yüklemesi gerekmektedir.
 • Bireysel mülakat aşaması olumlu sonuçlanan adaylara ek olarak, tamamlamaları gereken “Kişilik Envanteri” uygulamasına ilişkin tüm bilgiler e-posta ile bildirilir.
 • Ön değerlendirme belgelerini kontrol ve değerlendirme sürecinde de gerek görülmesi halinde adaylar ile telefon mülakatı gerçekleştirilebilir.
 • Ön değerlendirme belgelerini sisteme eksik yükleyen ya da ilan edilen tarihe kadar yükle(ye)meyen ve/veya elektronik başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile sunulan belgelerdeki bilgiler arasında tutarsızlık olduğu tespit edilen adaylar değerlendirme dışı bırakılır. Bu durumdaki adaylara ayrıca bildirim yapılmayabilir.
 • Ön değerlendirme belgeleri üzerinde yapılan denetimin ardından grup mülakatlarına davete ilişkin duyuru Çelikel Eğitim Vakfı internet sitesinde yayımlanır.
Ön Değerlendirme Belgeleri
 • Belgelerin tümünün, Başvuru-Kabul Takvimi’nde belirtilen tarihe kadar sisteme yüklenmesi adayın sorumluluğu ve takibindedir. Sisteme zamanında yüklenmeyen belgeler konusunda adaya herhangi bir hatırlatma yapılmaz ya da bu belgeleri yükleyebilmesi için ek süre verilmez.
 • Belgelerin tümünün zamanında sisteme yüklenmemesi halinde aday değerlendirme dışı bırakılır.
 • Belgeler sisteme yüklenerek Vakfa sunulduktan sonra bilgi ve belgelerde değişiklik ve eklentiler yapılamaz.
 • Belgelerin liste ve açıklamalarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Seçmeler, grup ve bireysel mülakatlar olmak üzere iki aşamadan oluşur. Mülakatlar, yetkinlik bazlıdır.

1. Aşama: Grup Mülakatı

 • Grup mülakatına davet edilecek adaylara “Grup Mülakatı Davet Mektubu” en geç 11 Ekim 2023 Çarşamba günü adayların Microfon sisteminde kayıtlı e-posta adreslerine gönderilecektir. Mülakatlar, 14–15 Ekim 2023 tarihlerinde Çelikel Eğitim Vakfı Genel Merkezi’nde gerçekleşecektir. Mülakata ilişkin detaylar Grup Mülakatı Davet Mektubu’nda paylaşılacaktır.

2. Aşama: Bireysel Mülakat

 • Bireysel mülakata davet edilecek adaylara “Bireysel Mülakata Davet Mektubu” en geç 23 Ekim 2023 Pazartesi günü adayların Microfon sisteminde kayıtlı e-posta adreslerine gönderilecektir. Bireysel mülakatlar, 27 Ekim 2023 Cuma günü Microfon sistemi üzerinden / dijital ortamda gerçekleşecektir. Mülakata ilişkin detaylar Bireysel Mülakata Davet Mektubu’yla birlikte paylaşılacaktır.
 • Grup mülakatları sonucunda bireysel mülakatlara davet edilemeyecek adaylara bildirim mektupları da eş zamanlı olarak gönderilir.
 • Çevrimiçi (dijital ortamda) bireysel mülakatlara davet edilecek adaylar Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
 • Buna ilişkin duyuru, internet sitemizde, 23 Ekim 2023 Pazartesi günü yayımlanır. Sonuçlar, ayrıca adayların sistemde beyan ettikleri e-posta adreslerine de gönderilir.
 • Değerlendirme sürecinin tamamlandığına ilişkin duyuru, internet sitemizde, en geç 3 Kasım 2023 Cuma günü saat 15:00 itibariyle yayımlanır.
 • Kabul edilen kıvılcımlara Programa Kabul Mektubu, kabul listesinde yer alamayanlara ise Bireysel Mülakat Değerlendirme Sonucu sistemde beyan ettikleri e-posta adreslerine gönderilir.
 • Programa kabul edilecek adayların belirlenmesinde Vakıf Yönetimi tümü ile serbesttir.
 • Programa kabul edilen adaylar Vakıf Yönetimi’nin alacağı karar ile değişebilir.