Başvuru ve Kabul

Başvuru ve Kabul

Başvuru, değerlendirme ve kabul süreçlerini, Başvuru ve Kabul Yönergesi ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütüyoruz.

2019 – 20 Başvuru ve Kabul Takvimi’ne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kıvılcımlara sunulacak olanaklar, başvuru ve ön değerlendirme koşulları, Başvuru-Kabul Takvimi ile istenecek belgeler her yıl Yönetim Kurulumuz tarafından yeniden değerlendirilerek karara bağlanıyor ve internet sitemizde duyuruluyor.

Başvurular “Alev Topları Programı Başvuru Sistemi” üzerinden ÖSYM’nin YKS yerleştirme sonuçlarını ilan etmesini izleyen ilk iş günü başladı ve 3 Eylül 2019 Salı günü, saat 17.00 itibariyle sona erdi.

ÖNEMLİ NOT: Adaylar ile iletişime geçtiğimiz duyuru kanalları, Çelikel Eğitim Vakfı internet sitesi ile adayların elektronik posta (e-posta) adresleridir. Özel durumlarda, adaylar ile kişisel telefon numaraları üzerinden de iletişime geçilir. Bu nedenle, başvuru yapan tüm adayların elektronik başvuru formunda beyan ettikleri iletişim bilgilerinin aktif ve kullanımda olması gerekir.

Adayların elektronik başvuru formunda beyan ettikleri tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması adayın sorumluluğundadır.

Başvuru Koşulları
 • 2019 YKS’ye girmiş olan,
 • İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına veya vakıf üniversitelerinin lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına yeni kayıt hakkı kazanmış ve kayıt hakkı kazandığı program için Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlamış/tamamlayacak olan,
 • Merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alan lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazananlardan ilgili lisans programına yerleştirme puan türünde aşağıda belirtilen başarı sıralamaları dâhilinde olan,
 • Ailede kişi başına düşen aylık ortalama net gelir seviyesi 2.000 TL ve altı olan

her aday başvurabilir.

Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Lisans Programları
Yerleştirme Puan TürüBaşarı Sıralaması
Sayısal Puanıİlk 30.000’e girenler (30.000 dâhil)
Eşit Ağırlık Puanıİlk 15.000’e girenler (15.000 dâhil)
Sözel Puanıİlk 10.000’e girenler (10.000 dâhil)
Dil Puanıİlk 5.000’e girenler (5.000 dâhil)
TYT Puanıİlk 10.000’e girenler (10.000 dâhil)

Alev Topları Programı Başvuru Sistemi aracılığıyla başvuru yapabilmeniz için 2 aşama bulunur. Her 2 aşamayı tamamlamadığınız takdirde başvurunuz “Başarılı Başvurular” listesine giremez ve bu sebeple ön değerlendirmeye alınamaz:

1. Adım – Aday Ön Kaydınızı Tamamlayın:

Sisteme giriş yaptığınızda karşınıza çıkan ilk ekran “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme”dir. Bu bilgilendirmeyi okuyup kabul ettikten sonra “Ön Kayıt” ekranına yönlendirilirsiniz.

 • 18 Yaşını Dolduran Adaylar: Ön Kayıt ekranında istenen tüm bilgileri doğru ve tam olarak girin ve “Aday Ön Kaydını Tamamla” butonuna tıklayın. Ekranda girdiğiniz e-posta adresinize aktivasyon e-postası düşer. Bu e-posta ön kaydınızı tamamladığınıza ilişkin bir bağlantı / link ve aktivasyon kodu yer alır. Bağlantıya / linkte tıklayın ve aktivasyon kodunuzu girin.——————————————————————————————————————————————————————————————-
 • 18 Yaşından Küçük Adaylar: Ön Kayıt ekranında istenen tüm bilgileri doğru ve tam olarak girin ve “Aday Ön Kaydını Tamamla” butonuna tıklayın. Sistem, doğum tarihi bilgilerinize istinaden yaş hesaplamanızı yapar ve sizi “Veli Ekranı”na yönlendirir. Veliniz için istenen tüm bilgileri veliniz kontrolünde doğru ve tam olarak girin ve “Veli Ön Kaydını Tamamla” butonuna tıklayın. Ekranda girdiğiniz velinizin e-posta adresine aktivasyon e-postası düşer. Bu e-posta ön kaydınızı tamamladığınıza ilişkin bir bağlantı / link ve aktivasyon kodu yer alır. Bağlantıya / linkte tıklayın ve aktivasyon kodunuzu girin.
2. Adım – Başvuru Formunuzu Doldurun:

Başvuru koşullarını sağlayıp/sağlamadığınızı tespit edebilmemiz ve ön değerlendirmeler için özlük, iletişim, aile, gelir ve akademik bilgilerinizi Başvuru Formu’na girin. Bu formda istenen tüm bilgileri doğru ve tam olarak girip başvuru formunu teslim edin.

Başvuru koşullarını sağlayan adayları, ön değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriyoruz. Ölçütlere göre yapılan sıralamada, kontenjanlar dâhilinde yer alan adayların, öğrenim gördükleri lisans programlarındaki çeşitliliği, ve kadın/erkek oranındaki dengeyi dikkate alarak, Alev Topları Programı’na başvuru niyet metinlerini inceliyoruz.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda kontenjana giren adayları, Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştiriyoruz.

Ön Değerlendirme Belgeleri için tıklayın.

Ön Değerlendirme Ölçütleri

Başvuru koşullarını sağlamayan adaylar ön değerlendirme sürecine dâhil edilmez.

 • Başvuru koşullarını sağlayan tüm adaylar için ön değerlendirme 3 – 4 Eylül 2019 tarihlerinde aşağıdaki ölçütler doğrultusunda yapılacak:
 1. Ailede kişi başına düşen aylık ortalama net gelir (en düşükten en yükseğe sıralama)
 2. Mülk beyanı (hiç mülk olmayandan başlayarak)
 3. Taşıt beyanı (hiç taşıt olmayandan başlayarak)
 4. Aile ile birlikte yaşayıp öğrenim gören kardeş sayısı (en çoktan en aza)
 5. Geldiği şehir (İstanbul dışından gelen adaylardan başlayarak)

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazanmış adaylar ayrı bir listede yetenek sınav puanlarına göre listelenip değerlendirilir.

 • Yukarıdaki ölçütlere göre yapılan sıralamada, kontenjanlar dâhilinde yer alan adayların;
 1. Öğrenim gördükleri lisans programlarında çeşitlilik,
 2. Kadın/Erkek oranındaki denge dikkate alınarak

Alev Topları Programı’na başvuru niyet metinleri incelenir. Ön değerlendirme kontenjanına girecek adaylar ile ilgili netlik kazanmayan durumlarda aşağıdaki ölçütlere dikkate alınır:

 1. Başka bir kurum/kuruluştan burs desteği almayana, (üniversiteye girişte sağlanan ek bursları da kapsamaktadır.)
 2. Yerleştikleri puan türündeki başarı sıralamasına,
 3. Anne ve/veya babası hayatta olmayana.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda kontenjana giren adaylar ve Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Ön değerlendirmelerin tamamlandığına ilişkin duyuru Çelikel Eğitim Vakfı internet sitesinde 6 Eylül 2019 Cuma günü saat 12.00 itibariyle yayımlanacak.

Ön değerlendirmeler sonucunda kontenjan kapsamına giren adayların, ilan edilen ön değerlendirme belgelerini eksiksiz bir şekilde 17 Eylül 2019 Salı günü saat 17.00’a kadar Vakfa posta/kargo yoluyla ulaştırması gereklidir.

Ön değerlendirme belgelerini kontrol ve değerlendirme sürecinde gerek görülmesi halinde adaylar ile telefon mülakatı gerçekleştirilebilir.

Ön değerlendirme belgelerini eksik teslim eden ya da ilan edilen tarihe kadar teslim edemeyen ve/veya elektronik başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile sunulan belgelerdeki bilgiler arasında tutarsızlık olduğu tespit edilen adaylar değerlendirme dışı bırakılır. Bu durumdaki adaylara ayrıca bildirim yapılmayabilir.

Ön değerlendirme belgeleri üzerinde yapılan denetimin ardından grup mülakatlarına davete ilişkin duyuru Çelikel Eğitim Vakfı internet sitesinde yayımlanır.

Seçmeler, grup ve bireysel mülakatlar olmak üzere iki aşamadan oluşur. Mülakatlar, yetkinlik bazlıdır.

1. Aşama: Grup Mülakatı

Grup mülakatına davet edilecek adaylara “Grup Mülakatı Davet Mektubu” en geç 26 Eylül 2019 Perşembe günü adayların Alev Topları Programı Başvuru Sistemi’nde beyan ettikleri elektronik posta adreslerine gönderilecek. Mülakatlar, 5 – 6 Ekim 2019 tarihlerinde Çelikel Eğitim Vakfı Genel Merkezi’nde gerçekleşecek. Mülakata ilişkin detaylar Grup Mülakatı Davet Mektubu’nda paylaşılacak.

2. Aşama: Bireysel Mülakat

Bireysel mülakata davet edilecek adaylara “Bireysel Mülakata Davet Mektubu” en geç 14 Ekim 2019 Pazartesi günü adayların Alev Topları Programı Başvuru Sistemi’nde beyan ettikleri elektronik posta adreslerine gönderilecek. Bireysel mülakatlar, 18 Ekim 2019 Cuma günü Çelikel Eğitim Vakfı Genel Merkezi’nde gerçekleşecek. Mülakata ilişkin detaylar Bireysel Mülakata Davet Mektubu’yla birlikte paylaşılacak.

Grup mülakatları sonucunda bireysel mülakatlara davet edilemeyecek adaylara bildirim mektupları da eş zamanlı olarak gönderilir.

Değerlendirme sürecinin tamamlandığına ilişkin duyuru Çelikel Eğitim Vakfı internet sayfasında en geç 24 Ekim 2019 Perşembe günü saat 15:00 itibariyle yayımlanacak.

Kabul edilen kıvılcımlara Programa Kabul Mektubu, kabul listesinde yer almayanlara ise Bireysel Mülakat Değerlendirme Sonucu Alev Topları Programı Başvuru Sistemi’nde beyan ettikleri elektronik posta adreslerine gönderilir.

Programa kabul edilecek adayların belirlenmesinde Vakıf Yönetimi tümü ile serbesttir.

Programa kabul edilen adaylar Vakıf Yönetimi’nin alacağı karar ile değişebilir.