Nasıl Uyguluyoruz?

Nasıl Uyguluyoruz?

Alev Topları Programı Uygulama Esasları ile belirlenmiş “Devamlılık Koşulları” na ilişkin denetimlerimizi, yılda 2 kez, gerçekleştiriyor; devamlılık koşullarından herhangi birini sağlayamadığını tespit ettiğimiz kıvılcımlarımızla bireysel değerlendirme görüşmeleri gerçekleştiriyoruz.

Değerlendirme görüşmeleri ile hedeflediğimiz, kıvılcımlarımızın mevcut durumlarını anlamak, yapıcı geribildirimler ile onları motive ederek sürece kazandırmak. Bu görüşmeler sonucunda, belirlediğimiz süreler dahilinde, olumlu ivme kaydedemeyen kıvılcımlarımıza ilişkin Uygulama Esasları’na göre gerekli aksiyonları alıyoruz.

Alev Topları Programı’nın kapsam, süre ve devam koşullarına ilişkin esaslarını Alev Topları Programı Uygulama Esasları çerçevesinde düzenliyoruz.