Benim Meslek Lisem Gençlik Dostu

Benim Meslek Lisem Gençlik Dostu

Meslek liselerine özgü koşullardan yola çıkarak, gençlerin eğitim haklarını ve gelecek için seçeneklerini en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmayı, hak ve sorumluluklarını, toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki duyarlılıklarını arttırmayı hedefleyen “Benim Meslek Lisem Gençlik Dostu” projemiz 1 Eylül 2013 tarihinde başladı. Proje İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ve Hollanda Konsolosluğu’nun finansal katkılarıyla yürütüldü.

Proje kapsamında 21-22 Aralık 2013’de yapılan atölye çalışmasına Kadıköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi ile Ümraniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nden toplam 26 gönüllü öğretmen katıldı. Çalışma İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden eğitmenler ve uzman bir psikologla birlikte yürütüldü. Atölyede insan hakları ders uygulamalarının nasıl yapılacağı ele alındı, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan “Pusula: Gençlerle İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu’nda yer alan etkinlikler üzerinde çalışıldı. Düzenlenen atölyeleri takiben, atölyelere katılan öğretmenler ise, bulundukları okullarda rehberlik ya da serbest etkinlik ders saatleri içerisinde, öğrencilere 6 ders saati süresince insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği uygulaması gerçekleştirdi. Mart 2014’te ise İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden eğitimciler ile iki okuldan eğitimi uygulayan öğretmenler deneyim paylaşımı toplantılarında buluştular.

Benim Meslek Lisem Gençlik Dostu projesinde yer alan bir diğer etkinlik; Demokrasi ve İnsan Hakları Kulüpleri faaliyetlerinin desteklenmesiydi.  Bu çerçevede, kulüp öğrencileriyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nin (ÇOÇA) hazırladığı “Çizgilerle İnsan Hakları” filmi izlendi ve ardından grup çalışmaları yapıldı. Psikolog Banu Bülbül 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Kadıköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi’ne konuk oldu, gençlerle insan hakları ve kendi deneyimleri üzerine bir sohbet gerçekleştirildi. 22 Ocak’ta yine proje kapsamında Ümraniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret ettiler. Burada Anadolu Medeniyetleri’nin yönetim sistemleri ve politik yapıları üzerine bilgi aldılar, ardından 2002’den beri gençleri sosyal sorumluluk alanında aktif rol almaya teşvik eden bir sivil toplum örgütü olan Toplum Gönüllüleri Vakfı ziyaret edildi. Nisan ayında, kulüp faaliyetleri çerçevesinde öğrenciler, okuldaki farklı birimler (Rehberlik Servisi, Okul Aile Birliği gibi) ve aktörlerle (öğrenci, idareci, veli vb) röportajlardan oluşan bir okul gazetesi çıkardılar. Gazete çıkarma çalışmaları ile hedeflediğimiz, öğrencilerin, okullarına dair farklı bakış açıları geliştirmelerine olanak sağlamak, aynı zamanda, öğrencilerin okullarına bağlılığını arttırmaktı. Projenin son aşamasında, öğrencilerin bulundukları okulu benimsemelerine, seçeneklerini bilmelerine, haklarının farkında olmalarına ve bunları kullanabilmelerine destek verecek bir broşür hazırlandı.

Proje kapsamında meslek liselerinde erken terk ve açık liseye geçiş konularıyla ilgili Sever İmpeks Araştırma ile gerçekleştirdiğimiz. “Meslek Liseleri Erken Terk ve Açık Liseye Geçiş Süreci” araştırmasına buradan ulaşabilirsiniz.