Burhan Uyan

Burhan Uyan
Yönderlik Komitesi Üyesi

Babamı genç yaşta kaybedince hayatın olanca sıkıntısıyla karşılaşmış ve her açıdan zor olan o dönemden, beni dinleyen, anlayan ve destek olan insanlar sayesinde, güçlenerek çıkmıştım. Artık hayatımdaki en önemli görevlerimden birinin, gençlere gelecek için ilham ve kuvvet vermek, geleceği onlar için öngörülebilir kılmak olduğuna inanıyorum.