Gülşah Erinç

Bilgili olmak eğitimden ve okumaktan geçiyor. Bu da hem düşünebilen, hem de sorgulayabilen güçlü ve bilinçli nesiller yetiştiriyor. Ben de artık bu bilince sahibim ve en büyük idealim bu bilinci benden sonra gelen nesillere biraz da olsa aktarabilmek ve onlara bir umut olabilmek.

Gülşah Erinç
Gülşah Erinç

Yönderlik Komitesi Üyesi