Kıvılcımdan Topluma

Neden Kıvılcımdan Topluma?

Türkiye’de vakıf ve derneklerin %42’si İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa’da bulunuyor. (Sivil Toplum Endeksi Projesi Raporu 2011, Türkiye’de Sivil Toplum: Bir Dönüm Noktası, TÜSEV)

Türkiye’de faaliyet gösteren derneklerin %35’i Marmara Bölgesi’ndeyken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bu oran sadece %5,1. (Dernekler Dairesi Başkanlığı, www.dernekler.dov.tr)

  • Sivil toplum yapılanmasının yeterince ya da hiç olmadığı Anadolu’nun çeşitli yerlerinden İstanbul’a lisans öğrenimi için gelen kıvılcımlarımızın şeffaf derneklerle / vakıflarla buluşabilmesini sağlamak

Türkiye gönüllü faaliyetlere katılma süresi açısından 135 ülke arasında 132. sırada yer alıyor. (2014 Dünya Bağışçılık Endeksi)

  • Anlık / günlük gönüllülük ihtiyacının yanı sıra devamlı ve sürdürülebilir gönüllülüğe duyulan ihtiyacın o alanlara ilgi duyan kıvılcımlarımızın katkılarıyla değerlendirmek

Tüm bu gerekçelerle, kıvılcımlarımızın, “Kıvılcımdan Topluma Projesi” kapsamında önerdiğimiz projelerin / sivil toplum kuruluşlarının / sosyal girişimlerin çeşitli birimlerinde ya da süreçlerinde yıl boyunca aktif ve sürdürülebilir gönüllülükler yapmasını ve ilan ettiğimiz dönemlerde tarafımıza raporlamasını bekleriz. Ayrıntılı bilgi için Alev Topları Programı Uygulama Esasları’nı inceleyebilirsiniz.

Proje Ekibimiz

2018 yılında başlayan Kıvılcımdan Topluma Projesi,

  • Gönüllülük, sivil toplum, sosyal girişim, toplumsal sorunlar gibi alanlara ilgi duyan,
  • Tercihen Hukuk, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi gibi alanlarda öğrenim gören ve
  • Bu alanlarda aktif sorumluluklar üstlenmeye istekli

kıvılcımlarımızın koordinasyonunda yürütüyoruz.

Projedeki Görevi Adı Soyadı
Koordinatörler Arya Çetin, İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Tıp Öğrencisi, Kıvılcım 7
Zülal Onuk, Galatasaray Üniversitesi–Siyaset Bilimi Lisans Öğrencisi, Kıvılcım 9
Yusuf Acar, İstanbul Üniversitesi–Hukuk Lisans Öğrencisi, Kıvılcım 7

 

*Proje Rehberimiz henüz yazım aşamasındadır.

2018 yılında başlayan Kıvılcımdan Topluma Projesi,

  • Gönüllülük, sivil toplum, sosyal girişim, toplumsal sorunlar gibi alanlara ilgi duyan,
  • Tercihen Hukuk, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi gibi alanlarda öğrenim gören ve
  • Bu alanlarda aktif sorumluluklar üstlenmeye istekli

kıvılcımlarımızın koordinasyonunda yürütüyoruz.

Projedeki Görevi Adı Soyadı
Koordinatörler Arya Çetin, İstanbul Üniversitesi– Cerrahpaşa Tıp Öğrencisi, Kıvılcım 7
Zülal Onuk, Galatasaray Üniversitesi  –Siyaset Bilimi Lisans Öğrencisi, Kıvılcım 9
Yusuf Acar, İstanbul Üniversitesi– Hukuk Lisans Öğrencisi, Kıvılcım 7

 

*Proje Rehberimiz henüz yazım aşamasındadır.