Eğitimler ve Etkinlikler

Eğitimler ve Etkinlikler

Kıvılcımlarımızın duygusal, sosyal ve kültürel gelişimleri için sunduğumuz eğitim ve etkinlik olanaklarını her kıvılcım grubu için ayrı ayrı ve 4 yıla yayılan “Eğitim & Etkinlik Programı” çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Kıvılcımlarımızın bu eğitim ve etkinliklere katılımlarını önemsiyor, devamlılıklarını ve gelişimlerini takip ediyoruz.

Eğitim ve etkinliklerimizin etki ve niteliğini analiz edebilmek için bu eğitim ve etkinliklerin tüm paydaşlar tarafından değerlendirilmesini sağlıyoruz: Kıvılcımlar, eğitim/etkinlik sorumluları ve eğitmenler/konuşmacılar.

Değerlendirmeleri, standart ya da eğitim/etkinlik kazanımlarına yönelik geliştirdiğimiz değerlendirme formlarımız aracılığıyla ilgililerden alıyoruz. Değerlendirme verilerine göre, eğitimlerin/etkinliklerin etki ve verimliliği ile kıvılcımlarımızın ilgi, potansiyel ve katılım istekliliklerini yorumluyor; gelişime açık yönlerimizi tespit ediyoruz.

Bunlara ek olarak, ilgili eğitim öğretim yılı sonunda kıvılcımlarımızın katılımıyla “Yıl Sonu Değerlendirme” atölyeleri/toplantıları gerçekleştiriyoruz. Böylece, kıvılcımlarımızın değerlendirme verilerini daha bütüncül bir bakış açısı ile inceliyor, tüm bir yıla ilişkin güçlü ve gelişime açık yönlerimizi birlikte tespit ediyor ve programı birlikte şekillendiriyoruz. Ayrıca, “Yıl Sonu Değerlendirme” atölyeleri/toplantılarında kıvılcımlarımızın tüm bir yıla ilişkin öz değerlendirmelerini yapabilmeleri için alan tanıyoruz.