Alev Topları Programı’na başvururken beklentim hem maddi hem de entelektüel olarak beslenebileceğim bir programın içinde bulunmaktı. Program kapsamında değerli bir yapının ve grubun bir parçası oldum.

“Öğrenim göreceğim alanın amaçlarından biri insan beynini anlamak!”

İstanbul’da orta sınıf ve problemleri olan fakat bir o kadar da güzel ve büyük bir ailenin içinde büyüdüm. Kendimi araştırma yapmayı, okumayı, izlemeyi çok seven; çocuk ve hayvan haklarına önem veren biri olarak görüyorum. 2013 yılında Şehremini Anadolu Lisesi’nden mezun olup hayalini kurduğum Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji lisans programına girmeye hak kazandım. Bir terapist olarak mezun olmayı hayal ettiğim güzel okulum, beni, araştırma yapmaya, üniversite öğrencileriyle sürekli etkileşim içinde olmaya, dolayısıyla bir akademisyen olmaya motive etti. Haziran ayının sonunda 5 yıllık bu güzel macerayı sonlandırıp, hayatımın yeni dönemine başladım: Hollanda’da Maastricht Üniversitesi’nde Cognitive and Clinical Neuroscience (Bilişsel ve Klinik Sinirbilim) alanında araştırma yüksek lisansına tam burs ve yaşam bursu desteği ile kabul edildim. Yüksek lisansım sonrasında doktora yapmayı, bellek ve dil üzerine uzmanlaşmayı hedefliyorum. Kazandığım bölümde bilişsel süreçleri -bellek, dikkat, dil, öğrenme gibi- beyin görüntüleme metodları ile incelemek üzerine eğitim göreceğim. Öğrenim göreceğim alanın diğer amaçlarından biri bu süreçlerin bilgisayar modellemelerini yapmak ve aslında en temelde, insan beynini anlamak!

”Kıvılcımlar ve arkadaşlarım ilham kaynağım…”

Lisans sürecinde beni en çok motive eden ve bana ilham kaynağı olan faktör çok başarılı, değişimi ve iyileşmeyi hedefleyen yaşıtlarımı tanımaktı. Üniversite arkadaşlarım ve Çelikel Eğitim Vakfı sayesinde tanıdığım kıvılcım arkadaşlarım kendim için yaptığım planların daha da derinleşmesini sağladılar; beni yeni kaynaklara ve imkanlara yönelmeye ve hep en büyüğünü hedeflemeye motive ettiler. Birçoğu farkında dahi olmasa da, yaşıtlarımın gözündeki ışığı görmek, geleceğe ve birlikteliğe dair bir umut oldu benim için. Bu noktada bu şekilde “pasif” bir dayanışma içinde olmak, umut beslemeye çalışmak bizler için çok değerli.

“Her zaman derslerde öğretilenlerin bir adım ötesine gitmeye çalıştım”

Psikoloji alanında her zaman derslerde öğretilenlerin bir adım ötesine gitmeye çalıştım. Lisansın sonuna doğru sayfalarca makale ve kitap okudum. Yurtdışındaki sempozyumları, değişim programlarını ve stajları aktif olarak takip ettim. 2016 yılında Amerika’da, Washington University in St. Louis’te değişim öğrencisi olarak eğitim gördüm; 2017 yaz döneminde ise Hollanda’da Max Planck Institute for Psycholinguistics’de işaret dili ile beden dili arasındaki ilişki üzerine çalışan bir projede laboratuvar stajı yaptım. Bu deneyimlerimin bana hem entelektüel hem de manevi olarak çok büyük katkıları oldu. Diğer ülkelerin araştırma alışkanlığı ve meslek etiğini imkânı olan herkesin tecrübe etmesi gerektiğine inanıyorum.

”Fırsatını hiç yakalayamayacağımı düşündüğüm alanlarda kendimi geliştirme olanağım oldu”

Akademik alanda çalışmaya devam etmek istediğim için hem Boğaziçi Üniversitesi hem de Koç Üniversitesi’nin farklı laboratuvarlarında aktif olarak lisans asistanlığı yaptım. Psikoloji alanında “deney” yapıldığını ilk defa duyduğumda, henüz hazırlık sınıf öğrencisiydim ve çok şaşırmıştım. Şu anda görüyorum ki, bu stajlar için ayırdığım zaman ve emeğin bana çok değerli kazanımları oldu. Fırsatını hiç yakalayamayacağımı düşündüğüm alanlar olan istatistik (veri analizi) ve kodlama alanlarında, kendimi geliştirme olanağım oldu. Artık çalışacağımız alanın gerekliliklerini, uluslararası çalışmaların hangi kanalları kullandığını takip edip o yönde ilerlemek çok kritik bir öneme sahip.

“Kıvılcım” olarak yola çıkıp “alev topları”na dönüşmemiz, programın bize kattıklarının en güzel özeti aslında”

Lisans dönemi boyunca bana maddi ve manevi her anlamda büyük destek sağlayan Çelikel Eğitim Vakfı’nın etkisinden de mutlaka bahsetmem gerekiyor. “Kıvılcım” olarak yola çıkıp “Alev Topları”na dönüşmemiz, Alev Topları Programı’nın bize kattıklarının en güzel özeti aslında. Vakfın bana sağladığı maddi yardım ile, Hollanda’daki staj imkanından faydalanmam çok daha kolay oldu. Bunun ötesinde, Alev Topları Programı’nın kişinin sosyal sorumluluk ve kişisel gelişimini destekleyen çok geniş bir fırsat alanı var. Aldığımız gönüllülük, takım çalışması, etik, insan hakları ve iş hayatına yönelik pek çok eğitim bana farklı bakış açıları kattı. Günümüz dünyasında bizler gibi alanında yetkin insanların bu bilgileri sahada kullanması öyle önemli ve manevi olarak doyurucu ki! Bununla beraber, gerek gönüllülük süreçlerinde gerek hedeflerimizde inisiyatif alabilmeyi öğrenmek ve ufak adımlarla da olsa “başlamak” da çok önemli. Alev Topları Programı’nın içeriği doğrudan ve dolaylı olarak bunları fark etmemi sağladı.

Çelikel Eğitim Vakfı, en geniş anlamda kendimi tanımam ve kişisel farkındalık kazanmam için çok büyük katkı sağladı. Önemli kavramların üzerine düşünmek, düşünmekle kalmayıp harekete geçmek kendi içine de döndürüyor insanı. Yüksek lisans başvurularında niyet mektubu yazarken bunun da katkısıyla daha net ve temellendirilmiş bir yaklaşım benimsediğimi düşünüyorum. Yaptığım müfredat dışı faaliyetleri yapacağım işin çerçevesinde anlatabiliyor olmak, bunların ayrı ayrı aktivitelerden ziyade bir bütüne hizmet eden, bir amaç etrafında toplanmış eylemler olduğunu fark edip bunu aktarabilmek çok önemli. Bu süreçte de Vakfımızın sağladığı mülakat ve CV hazırlama eğitimleri gibi eğitimlerin de bana katkıları oldu. Aksi durumda sudan çıkmış balığa dönüyor insan o yoğunlukta!

”Yüksek lisans ve burs başvurusunda bulunacak arkadaşlarıma son yaz dönemini en yüksek verimle geçirmelerini öneririm”

Yüksek lisans ve burs başvurusunda bulunacak arkadaşlarıma son yaz dönemini en yüksek verimle geçirmelerini öneririm. Mesela yazın İngilizce yeterlilik sınavına girip başvuru döneminde bu işi aradan çıkarabilirler. Motivasyon mektubu için olabildiğince fazla arkadaştan ve öğretim üyesinden tavsiye almak da çok önemli. Fakat asla unutmamak gereken bir şey var ki, o mektup başvuran kişinin dünyasını, geçmişini ve gelecek planlarını yansıtıyor. En son haliyle, içlerine en çok sinen, kendilerini en fazla “yazabildikleri” mektubu vermelerinin gerekli olduğuna inanıyorum.

Çelikel Eğitim Vakfı’na kendimi anlatma, anlatırken de yeniden düşünme ve bu yolculuğumdaki deneyimlerimi daha fazla gence ulaştırma fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum!