Geleceğin Şifresi: Kodlama

Neden Kodlama?

Dünya hızla teknolojik değişimler geçiriyor. Bilim ve teknolojinin üretim hacmi her geçen gün artmaya devam ediyor. Dijitalleşen dünya artık kodlama üzerine şekilleniyor. Kodlama hiç bilmeyenlerimiz için yeni bir dil öğrenmek gibi. Dünyanın dilini bilen ve buna ayak uydurabilen bireyler bilmeyenlere göre iş hayatına daha önde başlayacak. Kodlama dili bilen bireyler, algoritmik düşünme, mantıksal neden sonuç ilişkisi kurma, problem çözebilme, inovatif düşünme ve üretme yetkinliklerini daha fazla geliştirme imkanı bulacaklar.

Hedefimiz, dijital kültürün ortak dili olan kodlama dilini bilmeyen ve öğrenme imkanı olmayan, Anadolu’daki lise öğrencilerine kodlama dilinin mantığını öğretmek

Sürdürülebilirlik

  • Geleceğin Şifresi: Kodlama Projesi kapsamında kıvılcımlarımız, gönüllülük esası ve profesyonel bir çalışma disiplini ile çalışmalarını yürütüyor. Öğrenim gördüğü lisans programına bakılmaksızın, kodlama öğrenmeye ve liseli akranlarına kodlama dilini öğretmeye istekli, geliştirdiğimiz eğitici eğitimlerinin tümünü başarıyla tamamlayan ve diğer devamlılık koşullarını sağlayan tüm kıvılcımlarımız eğitmen olabiliyor. Eğitmenlikte Gözlemci Eğitmen, Yardımcı Eğitmen ve Ana Eğitmen şeklinde 3 aşama bulunuyor.
  • Dokümantasyon ve süreç geliştirme çalışmalarına önem veriyoruz. Hem yıl hem de atölye bazında değerlendirme raporları oluşturuyoruz. Böylelikle, güçlü ve gelişime açık alanları tespit ediyoruz.
  • Ekip içi iletişimi aktif ve kesintisiz hale getirmek için Office 365’in Teams ve Planner uygulamalarını kullanıyoruz.
  • Projeden faydalanan istekli lise öğrencilerinin öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak ve kalıcı kılabilmek için çeşitli dijital uygulamalardan faydalanıyoruz.
  • Gönüllülük eko sistemini sürdürülebilir kılabilmek için yeni araç ve yöntemler geliştirmeyi hedefliyoruz.